KBF

Parallellt med estetik är vårt främsta område KBF-protetik. Naturligt, eftersom de båda disciplinerna är tätt sammankopplade: kvaliteten på det tandtekniska arbetet är av stor betydelse för det estetiska resultatet.

På Expodent har vi lång erfarenhet av marknadens olika implantatsystem. För KBF-protetik kan vi med dagens teknik lösa de flesta estetiskt svåra fall, från individuella distanser och kronor i varierande material till större implantat i Zirconia. Sedan mitten på 80-talet har vi samarbetat med kunder som varit framstående inom implantat-protetik.

Ring gärna och diskutera KBF med vår expert på området Ted Wall:
040-664 25 21, ted@expodent.se