Om Expodent

Expodent är ett fullservicelabb specialiserat på teknik och estetik. Företaget grundades 1997 och vi är i dagsläget 27 anställda. Alltså ett relativt stort företag, men litet nog att hålla nere både ledtider och avstånd; här är ingen mer än ett samtal eller ett mail bort, vad det än gäller!

Flera av våra tandtekniker har jobbat i  branschen mer än 40 år och vi kan hantera alla kända tekniker. Vi är dock särskilt framstående inom KBF-protetik; några på vår helkeramikavdelning har varit verksamma inom KBF-konstruktioner sedan mitten av 80-talet!

 

FILOSOFI

Vi ställer upp
Att använda material av högsta kvalitet är självklart på Expodent. Att det blir rätt typ av arbete och levereras i tid likaså. Men för dig som tandläkare är det också viktigt att känna att vi alltid är beredda att ställa upp och lägga i en extra växel om något extraordinärt skulle inträffa.

Teknisk frontlinje
När det finns nya, fungerande lösningar ska du som tandläkare självklart ha tillgång till dem. Vi följer därför noggrant med i – och bedömer – utvecklingen av både tekniker och material.

Medarbetare
Utan en kunnig, välutbildad och välmotiverad personal kan vi aldrig klara de höga krav du som kund har rätt att ställa på oss. Genom kontinuerlig vidareutbildning säkerställer vi den breda kompetens som måste finnas på ett modernt laboratorium. Arbetsmiljön är en viktig faktor för trivsel och kvalitet och våra laboratorielokaler tillhör utan tvekan landets fräschaste.

 

GARANTI

Välutbildade tandtekniker gör att Expodent kan lämna marknadens längsta garantier på vissa tjänster. Dessutom bifogar vi, som enda labb i Sverige, ett garantibevis till varje utfört arbete. Numrerat och signerat av ansvarig tekniker. Här kan du läsa och ladda ner de fullständiga garantivillkoren. Fullständiga garantivillkor (PDF)

 

MILJÖ

Expodent är FR2000-certifierat. Det betyder att alla material är garanterat giftfria och framställda i ett kvalitets- och miljöcertifierat laboratorium. Labbet är skapat för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö för personalen. Och precis som att källsortering är en självklarhet för oss letar vi ständigt efter material med minsta möjliga miljöpåverkan.

 

UTBILDNING

Vi ser oss som en kunskapsbank för våra tandläkare. Både i det dagliga arbetet, men också som arrangör och förmedlare av vidareutbildning och kurser.

Kontakta Paul Mark för mer information: 040-664 25 22, mark@expodent.se