Estetik

Vår absoluta specialitet är estetisk tandvård. Just de estetiska och kosmetiska aspekterna blir allt viktigare för många patienter. Inte minst på grund av media: Gör-om-mig-program avlöser varandra och vart och vartannat magasin tipsar ständigt om hur vi kan bli vackrare.

Det estetiska arbetet leds av Terese Kirchhoff, en av landets mest rutinerade inom e.max. Alla uppdrag sker, naturligtvis, enligt de principer för kosmetisk design som kommer från SACD och AACD. Ett exempel på detta är att vi alltid vaxar upp en ny front på studiemodellen, eller framställer en mock-up-modell, som hjälpmedel i diskussionen mellan tandläkare och patient. Fotografering av patienten och bildöverföring via c-takt eller e-post innebär att vi alltid har patienten framför oss vid design av det nya leendet. Vi tar även emot patienter för färgtagning på plats i våra lokaler.

Kvalitetskraven på kosmetiska arbeten är mycket höga och vi fortbildar kontinuerligt vår personal, bl.a. på SACD:s utmärkta kurser. Den höga nivån inom det kosmetiska området fortplantar sig naturligtvis till våra andra discipliner. Något som gör att ribban för vårt dagliga arbete ligger mycket högt.