Våra avdelningar

Vår produktion är uppdelad i avdelningar. Det ger ett rationellt arbetsflöde och specialistkompetens inom varje område. Vi är ändå inte större än att de informella kontakterna mellan avdelningarna ger alla en god överblick över vad som sker! Som ett led i att säkra kvaliteten är vi ytterligt noggranna med de täta kontrollerna: Alla arbeten kontrolleras noggrant mot modellen, både när de lämnar den ena avdelningen och när de kommer till nästa. Klicka gärna i menyn och läs mer om hur vi arbetar!

MODELL

Vår välkomsthall. Här tas alla arbeten emot och kontrolleras så att allt, som måste finnas med, verkligen är med. Skulle något saknas, ringer vi självklart upp dig omgående. På modellavdelningen ser vi också till att varje arbete registreras och märks med leveransdatum.

Modellerna färdigställs med största noggrannhet för att få en så exakt replika som möjligt av patientens mun – en förutsättning för det fortsatta arbetet.

Darek

Darek

Viktor

Viktor

UNDERKONSTRUKTION

Scanning av modeller och avtryck är numera vardag på ett tandtekniskt laboratorium. Vi tar även emot stora mängder digitalt material. Detta i kombination med att att vi har en egen, högprecisionsutrustad fräsavdelning, gör att ledtiderna för många underkonstruktionsarbeten är extremt korta.

Med hjälp av tekniken kan vi få underkonstruktioner till helkeramik, tandburen och KBF-protetik. Materialen är bl.a. zirconia, titan och kobolt-krom. Fördelarna med modellscanning för dig som tandläkare är att precisionen ökar när vi kan bygga konstruktionen via en digital bild.

Framställningstekniken gör att materialen behandlas på ett optimalt sätt, fria från föroreningar och spänningar. För KBF-protetik kan vi exempelvis framställa individuella distanser i varierande material och även stora konstruktioner till de flesta plattformar.

Självklart arbetar vi även på traditionellt sätt med uppvaxning och gjutning. Vissa typer av arbeten är än så länge mer lämpade för det.
Mer om KBF >>>

Din kontaktperson är Ted Wall: 040-664 25 21, ted@expodent.se

Ted

Ted

Thomas

Thomas

Ewelina

Ewelina

Lena

Lena

Monica

Monica

Goran

Goran

Fredrik

Fredrik

AVTAGBAR PROTETIK

På protesavdelningen framställs allt ifrån blekskenor till KBF-arbeten med akryltänder. Avdelningens ansvarige, Lars, är den som organiserar de olika delmomenten. De flesta helkäksimplantat framställs helt eller delvis här. Vi upplever att patienterna har allt större förväntningar på det estetiska även när det gäller proteser, något som vi hela tiden försöker utveckla.

Din kontaktperson är Lars Fält: 040-664 25 25

 

Lars

Lars

Shokoh

Shokoh

KERAMIK – E.MAX

På protesavdelningen framställs allt ifrån blekskenor till KBF-arbeten med akryltänder. Avdelningens ansvarige, Lars, är den som organiserar de olika delmomenten. De flesta helkäksimplantat framställs helt eller delvis här. Vi upplever att patienterna har allt större förväntningar på det estetiska även när det gäller proteser, något som vi hela tiden försöker utveckla.

Din kontaktperson är Lars Fält: 040-664 25 25

 

Terese

Terese

Hans

Hans

Jenny

Jenny

Ellinor

Ellinor

Anna

Anna

Caroline

Caroline

KERAMIK | METALLKERAMIK

På avdelningen bränner vi porslin på både metallkonstruktioner och zirconia-arbeten. Kraven på den estetiska utformningen av implantat och protetik har ökat de senaste åren och präglar naturligtvis arbetet på avdelningen. Rätt karakterisering och estetik till varje patient är en förutsättning för att hålla den nivå vi gör och till vår hjälp har vi gärna bilder, fysiska eller digitala.

Vi eftersträvar en enhetlig Expodent-stil, både estetiskt och bettfysiologiskt, men varje porslinstekniker bidrar naturligtvis ändå med sin personliga prägel. Om du har önskemål om någon speciell tekniker till just dina arbeten, försöker vi naturligtvis ordna detta. Speciella önskemål eller funderingar kring designen tas emot av vår avdelningsansvarige Paul.

Din kontaktperson är Paul Mark: 040-664 25 22, mark@expodent.se

 

Anna A

Anna A

Karin

Karin

Paul

Paul

Maria

Maria

Charlotte

Charlotte

RECEPTION OCH EKONOMI

I receptionen håller Anette och Thomas koll på posthantering, följesedlar och fakturor. Tillsammans ser de till att leveranserna går både snabbt och smidigt och de ansvarar också för att hämta och lämna arbeten till våra kunder i Malmö. Till Thomas och Anette kan du alltid ringa om du har frågor!

Ulrica är vårt ekonomiska nav och har även hand om bokföring och löner. Hon är den du vänder dig till om du har frågor som exempelvis gäller betalningar.

Anette, Thomas och Ulrica nås på: 040-664 25 20
anette@expodent.se
thomas@expodent.se
mail@expodent.se

 

 

Anette

Anette

Ulrica

Ulrica

Thomas

Thomas