285 - 287 595 - 287 15 - 18 275 - 288 13 - 19 390 - 392 11 - 20 5 - 21 357 - 361 9 - 22

Vi stödjer Barncancerfonden

Vi tycker det är viktigt med samhällsengagemang och stödjer
därför olika projekt, bl a Barncancerfonden som arbetar för att
bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer
får den vård och det stöd de behöver.