285 - 287 595 - 287 15 - 18 275 - 288 13 - 19 390 - 392 11 - 20 5 - 21 357 - 361 9 - 22

Expodent fyller 20!

I samband med vårt 20-årsjubileum är större delen av personalen på utbildning fredagen den 26 maj. Vi har öppet, men med mycket begränsad bemanning.