285 - 287 595 - 287 15 - 18 275 - 288 13 - 19 390 - 392 11 - 20 5 - 21 357 - 361 9 - 22

3shape D2000

Ny scanner 2        Ny scanner 1

Det senaste tillskottet på vår ”High-Tech”-avdelning – 3shape D2000

Vi har i dag 4 arbetsstationer som styrs av 3shape scanner.Scannern ökar både vår kapacitet och precision på de frästa konstruktionerna som Expodent levererar. Efterfrågan på frästa arbeten i material som Zirconia, Koboltcrom, kompositer och glaskeramer ökar ständigt; den jämna kvaliteten och höga precisionen är troligtvis anledningen. Vi kan idag fräsa implantat-arbeten på Expodent.